System emerytalny, w normalnych, poprawnych ekonomicznie i demograficznie warunkach, jest systemem samofinansującym się. Jeżeli takim nie jest, oznacza to, że państwo, tj. rząd go reprezentujący, prowadzi złą politykę gospodarczą. Równocześnie, przy założeniu zdrowych podstaw ekonomicznych, podwyższanie wieku emerytalnego jest nielogiczne. Jeżeli rośnie wydajność pracy, zasobność ludzi, jeżeli występuje wzrost gospodarczy i jeżeli następuje naturalna wymiana… Read More


 

 Dyrektor banku centralnego wie wszystko o stanie przemysłu i handlu swojego kraju. A gdy prowadzi również rachunki kraju innego (np. w przypadku Europejskiego Banku Centralnego; EBC), zarządca ten zna stan gospodarczy kraju mu podlegającego. I ma instrumenty wpływania na to państwo. Taka sytuacja jest znana od lat i pisał o niej w 1937 roku w… Read More


 

 Artykuły ekonomiczne zacząłem pisać w 2004 roku. Po dłuższej przerwie wracam do dzielenia się moimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii gospodarczych. Oczywiście przez ten czas nie rozstałem się z ekonomią, wręcz przeciwnie. Mimo angażującej pracy zarobkowej starałem się studiować różne jej szkoły. I jak sądzę w artykułach znajdziecie drodzy Czytelnicy ewolucję moich poglądów. Studia ekonomiczne rozpocząłem jeszcze… Read More


 

 W rankingu World Economic Forum analizującego konkurencyjność gospodarek poszczególnych krajów Polska spadła po raz kolejny na odległą pozycję. Centrum Adama Smitha informuje nas, że dzień wolności podatkowej w Polsce przypada z roku na rok na coraz odleglejszą datę. Doświadczyliśmy wzrostu napięcia inflacyjnego, w wyniku czego Rada Polityki Pieniężnej znacząco podniosła stopy procentowe. Czy zatem możliwy… Read More


 

 Jakiś czas temu, w “Rzeczpospolitej”, pani Halina Bińczak postawiła kluczowe pytanie, dlaczego występuje rozbieżność między oficjalnymi danymi GUS a odczuciami konsumentów co do poziomu inflacji. W następnych wydaniach dziennika odpowiedzi stara się dostarczyć ekspert Centrum Analiz Społeczno-Gospodarczych, pan Przemysław Woźniak. W artykule “Kłopoty z inflacją” poznajemy metodologię liczenia wskaźnika cen konsumenckich (CPI), czyli inflacji oraz… Read More


 

 Zapewne z chwilą ukazania się tego artykułu Alan Greenspan nie będzie już przewodniczącym zarządu rezerw cząstkowych (FED – Federal Reserve System) USA, odpowiednika naszego Banku Centralnego – NBP. Jego miejsce zajmie Ben Bernanke. Ale istnieją jeszcze dwa istotne, o wiele ważniejsze powody, dla których należy wspomnieć o FED. Otóż, po pierwsze, jak pisze William T.… Read More


 

 „Trudno nadać sens porządkowi, który się dzieje wbrew rozumowi”, autor nieznany Przez przypadek miałem niedawno okazję zobaczyć fragment odcinkowego filmu z serii. „Sherlock Holmes i doktor Watson”. Rozegrała się w nim mniej więcej taka scena, którą, mając na względzie fakt, że akcja powieści toczy się w epoce wiktoriańskiej, na bieżąco konfrontowałem ze współczesnymi realiami: „Holmes… Read More


 

 Miejmy nadzieję, że ekonomiści zajmujący się budowaniem modeli makro-ekonomicznych zrozumieli w końcu, że New Deal prezydenta Roosevelta zamiast pomóc przedłużył i pogłębił “Wielki Kryzys”. Do tej pory nieliczni ekonomiści, m.in. reprezentanci szkoły austriackiej oparli się mitowi i zauważyli, że kapitalizm nie potrzebuje ratunku przed samym sobą. I dokładnie opisali przyczyny, tego właśnie kryzysu. W jednym… Read More


 

 Jakikolwiek rozwój gospodarczy, niezależnie od systemu politycznego oraz zakresu urynkowienia gospodarki, zależy wyłącznie od przedsiębiorczości jednostek. Zrozumienie i zaakceptowanie tej prawdy, a w konsekwencji ustanowienie prawa dającego zielone światło nieskrępowanej działalności gospodarczej, skutkować będzie wzrostem zamożności obywateli. Historia gospodarcza Polski dostarcza nam wielu przykładów, że polski przedsiębiorca jest w stanie operować na wysokim poziomie organizacyjnym,… Read More