Miejmy nadzieję, że ekonomiści zajmujący się budowaniem modeli makro-ekonomicznych zrozumieli w końcu, że New Deal prezydenta Roosevelta zamiast pomóc przedłużył i pogłębił “Wielki Kryzys”. Do tej pory nieliczni ekonomiści, m.in. reprezentanci szkoły austriackiej oparli się mitowi i zauważyli, że kapitalizm nie potrzebuje ratunku przed samym sobą. I dokładnie opisali przyczyny, tego właśnie kryzysu. W jednym… Read More


Jakikolwiek rozwój gospodarczy, niezależnie od systemu politycznego oraz zakresu urynkowienia gospodarki, zależy wyłącznie od przedsiębiorczości jednostek. Zrozumienie i zaakceptowanie tej prawdy, a w konsekwencji ustanowienie prawa dającego zielone światło nieskrępowanej działalności gospodarczej, skutkować będzie wzrostem zamożności obywateli. Historia gospodarcza Polski dostarcza nam wielu przykładów, że polski przedsiębiorca jest w stanie operować na wysokim poziomie organizacyjnym,… Read More