System emerytalny, w normalnych, poprawnych ekonomicznie i demograficznie warunkach, jest systemem samofinansującym się. Jeżeli takim nie jest, oznacza to, że państwo, tj. rząd go reprezentujący, prowadzi złą politykę gospodarczą. Równocześnie, przy założeniu zdrowych podstaw ekonomicznych, podwyższanie wieku emerytalnego jest nielogiczne. Jeżeli rośnie wydajność pracy, zasobność ludzi, jeżeli występuje wzrost gospodarczy i jeżeli następuje naturalna wymiana… Read More