Dyrektor banku centralnego wie wszystko o stanie przemysłu i handlu swojego kraju. A gdy prowadzi również rachunki kraju innego (np. w przypadku Europejskiego Banku Centralnego; EBC), zarządca ten zna stan gospodarczy kraju mu podlegającego. I ma instrumenty wpływania na to państwo. Taka sytuacja jest znana od lat i pisał o niej w 1937 roku w… Read More


Artykuły ekonomiczne zacząłem pisać w 2004 roku. Po dłuższej przerwie wracam do dzielenia się moimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii gospodarczych. Oczywiście przez ten czas nie rozstałem się z ekonomią, wręcz przeciwnie. Mimo angażującej pracy zarobkowej starałem się studiować różne jej szkoły. I jak sądzę w artykułach znajdziecie drodzy Czytelnicy ewolucję moich poglądów. Studia ekonomiczne rozpocząłem jeszcze… Read More


W rankingu World Economic Forum analizującego konkurencyjność gospodarek poszczególnych krajów Polska spadła po raz kolejny na odległą pozycję. Centrum Adama Smitha informuje nas, że dzień wolności podatkowej w Polsce przypada z roku na rok na coraz odleglejszą datę. Doświadczyliśmy wzrostu napięcia inflacyjnego, w wyniku czego Rada Polityki Pieniężnej znacząco podniosła stopy procentowe. Czy zatem możliwy… Read More


Jakiś czas temu, w “Rzeczpospolitej”, pani Halina Bińczak postawiła kluczowe pytanie, dlaczego występuje rozbieżność między oficjalnymi danymi GUS a odczuciami konsumentów co do poziomu inflacji. W następnych wydaniach dziennika odpowiedzi stara się dostarczyć ekspert Centrum Analiz Społeczno-Gospodarczych, pan Przemysław Woźniak. W artykule “Kłopoty z inflacją” poznajemy metodologię liczenia wskaźnika cen konsumenckich (CPI), czyli inflacji oraz… Read More


Zapewne z chwilą ukazania się tego artykułu Alan Greenspan nie będzie już przewodniczącym zarządu rezerw cząstkowych (FED – Federal Reserve System) USA, odpowiednika naszego Banku Centralnego – NBP. Jego miejsce zajmie Ben Bernanke. Ale istnieją jeszcze dwa istotne, o wiele ważniejsze powody, dla których należy wspomnieć o FED. Otóż, po pierwsze, jak pisze William T.… Read More


„Trudno nadać sens porządkowi, który się dzieje wbrew rozumowi”, autor nieznany Przez przypadek miałem niedawno okazję zobaczyć fragment odcinkowego filmu z serii. „Sherlock Holmes i doktor Watson”. Rozegrała się w nim mniej więcej taka scena, którą, mając na względzie fakt, że akcja powieści toczy się w epoce wiktoriańskiej, na bieżąco konfrontowałem ze współczesnymi realiami: „Holmes… Read More


Miejmy nadzieję, że ekonomiści zajmujący się budowaniem modeli makro-ekonomicznych zrozumieli w końcu, że New Deal prezydenta Roosevelta zamiast pomóc przedłużył i pogłębił “Wielki Kryzys”. Do tej pory nieliczni ekonomiści, m.in. reprezentanci szkoły austriackiej oparli się mitowi i zauważyli, że kapitalizm nie potrzebuje ratunku przed samym sobą. I dokładnie opisali przyczyny, tego właśnie kryzysu. W jednym… Read More


Jakikolwiek rozwój gospodarczy, niezależnie od systemu politycznego oraz zakresu urynkowienia gospodarki, zależy wyłącznie od przedsiębiorczości jednostek. Zrozumienie i zaakceptowanie tej prawdy, a w konsekwencji ustanowienie prawa dającego zielone światło nieskrępowanej działalności gospodarczej, skutkować będzie wzrostem zamożności obywateli. Historia gospodarcza Polski dostarcza nam wielu przykładów, że polski przedsiębiorca jest w stanie operować na wysokim poziomie organizacyjnym,… Read More


Dziękuję księdzu Tadeuszowi Górskiemu ze zgromadzenia Marianów w Warszawie za udostępnienie materiałów źródłowych. Zwolennicy wolności jednostki i swobody gospodarowania stawiają sobie pytanie o granice tejże wolności. Kwestia ingerencji państwa w działanie człowieka z naszego punktu widzenia wydaje się jasno zdefiniowana. Prawna jest mianowicie dobrowolna działalność lub wymiana między dwoma podmiotami, jeżeli nie ingeruje lub nie… Read More