Dyrektor banku centralnego wie wszystko o stanie przemysłu i handlu swojego kraju. A gdy prowadzi również rachunki kraju innego (np. w przypadku Europejskiego Banku Centralnego; EBC), zarządca ten zna stan gospodarczy kraju mu podlegającego. I ma instrumenty wpływania na to państwo. Taka sytuacja jest znana od lat i pisał o niej w 1937 roku w… Read More


Artykuły ekonomiczne zacząłem pisać w 2004 roku. Po dłuższej przerwie wracam do dzielenia się moimi przemyśleniami dotyczącymi kwestii gospodarczych. Oczywiście przez ten czas nie rozstałem się z ekonomią, wręcz przeciwnie. Mimo angażującej pracy zarobkowej starałem się studiować różne jej szkoły. I jak sądzę w artykułach znajdziecie drodzy Czytelnicy ewolucję moich poglądów. Studia ekonomiczne rozpocząłem jeszcze… Read More


W rankingu World Economic Forum analizującego konkurencyjność gospodarek poszczególnych krajów Polska spadła po raz kolejny na odległą pozycję. Centrum Adama Smitha informuje nas, że dzień wolności podatkowej w Polsce przypada z roku na rok na coraz odleglejszą datę. Doświadczyliśmy wzrostu napięcia inflacyjnego, w wyniku czego Rada Polityki Pieniężnej znacząco podniosła stopy procentowe. Czy zatem możliwy… Read More


Jakiś czas temu, w “Rzeczpospolitej”, pani Halina Bińczak postawiła kluczowe pytanie, dlaczego występuje rozbieżność między oficjalnymi danymi GUS a odczuciami konsumentów co do poziomu inflacji. W następnych wydaniach dziennika odpowiedzi stara się dostarczyć ekspert Centrum Analiz Społeczno-Gospodarczych, pan Przemysław Woźniak. W artykule “Kłopoty z inflacją” poznajemy metodologię liczenia wskaźnika cen konsumenckich (CPI), czyli inflacji oraz… Read More


Zapewne z chwilą ukazania się tego artykułu Alan Greenspan nie będzie już przewodniczącym zarządu rezerw cząstkowych (FED – Federal Reserve System) USA, odpowiednika naszego Banku Centralnego – NBP. Jego miejsce zajmie Ben Bernanke. Ale istnieją jeszcze dwa istotne, o wiele ważniejsze powody, dla których należy wspomnieć o FED. Otóż, po pierwsze, jak pisze William T.… Read More


„Trudno nadać sens porządkowi, który się dzieje wbrew rozumowi”, autor nieznany Przez przypadek miałem niedawno okazję zobaczyć fragment odcinkowego filmu z serii. „Sherlock Holmes i doktor Watson”. Rozegrała się w nim mniej więcej taka scena, którą, mając na względzie fakt, że akcja powieści toczy się w epoce wiktoriańskiej, na bieżąco konfrontowałem ze współczesnymi realiami: „Holmes… Read More


Miejmy nadzieję, że ekonomiści zajmujący się budowaniem modeli makro-ekonomicznych zrozumieli w końcu, że New Deal prezydenta Roosevelta zamiast pomóc przedłużył i pogłębił “Wielki Kryzys”. Do tej pory nieliczni ekonomiści, m.in. reprezentanci szkoły austriackiej oparli się mitowi i zauważyli, że kapitalizm nie potrzebuje ratunku przed samym sobą. I dokładnie opisali przyczyny, tego właśnie kryzysu. W jednym… Read More


Jakikolwiek rozwój gospodarczy, niezależnie od systemu politycznego oraz zakresu urynkowienia gospodarki, zależy wyłącznie od przedsiębiorczości jednostek. Zrozumienie i zaakceptowanie tej prawdy, a w konsekwencji ustanowienie prawa dającego zielone światło nieskrępowanej działalności gospodarczej, skutkować będzie wzrostem zamożności obywateli. Historia gospodarcza Polski dostarcza nam wielu przykładów, że polski przedsiębiorca jest w stanie operować na wysokim poziomie organizacyjnym,… Read More


Dziękuję księdzu Tadeuszowi Górskiemu ze zgromadzenia Marianów w Warszawie za udostępnienie materiałów źródłowych. Zwolennicy wolności jednostki i swobody gospodarowania stawiają sobie pytanie o granice tejże wolności. Kwestia ingerencji państwa w działanie człowieka z naszego punktu widzenia wydaje się jasno zdefiniowana. Prawna jest mianowicie dobrowolna działalność lub wymiana między dwoma podmiotami, jeżeli nie ingeruje lub nie… Read More


Otwierając dział ekonomiczny praktycznie każdego dziennika ogólnopolskiego czytelnik natrafia na krytykę polityki informacyjnej Rady Polityki Pieniężnej. I tak główny ekonomista banku BPH, pan Ryszard Petru, w „Gazecie Wyborczej” w artykule z 23 sierpnia pod tytułem „Nieprzewidywalna RPP” skrytykował Radę Polityki Pieniężnej za jej nieodpowiednią komunikację z rynkiem finansowym. Ocenę swoją oparł na oczekiwaniach rynku odnośnie… Read More