Baczny obserwator historii dostrzega zależność między rozkwitem pewnych idei a natężeniem ruchów społecznych, zjawisk gospodarczych czy zmian politycznych. Moim celem nie jest analiza korelacji między wspomnianymi zdarzeniami oraz stwierdzenie właściwego łańcucha przyczynowo skutkowego. Dlatego możemy się chyba na tym etapie zgodzić na taką konkluzję, że istnieją pewne sprzyjające okoliczności, w obecności których dochodzi do owych… Read More


W kampanii wyborczej wielu polityków obiecywało obniżkę podatków. Po wyborach większość wybranych posłów wycofało się z własnych słów tłumacząc się trudną sytuacją budżetu państwa. Jest jednak możliwe spełnienie przedwyborczych przyrzeczeń przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów budżetu! Pokażemy jak tego dokonać. Od dawna wiadomo o tym, że gdy rządzący nakładają na obywateli nadmierne podatki, państwowe kufry zaczynają… Read More